วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/7 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง

เวลา 10.00จัดทำใบความรู้และจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการสอนคาบต่อไปในช่วงบ่าย
ช่วงบ่าย 

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น