วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 พิมพฺ์รายชื่อลูกเสือให้กับครูพี่เลี้ยง

เวลา 10.00 จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้สอนนักเรียนในช่วงบ่าย.
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น