วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 09.05 เข้าร่วมประชุมของนักเรียนชั้นม 3/6 และช่วยอาจารย์ในหมวดควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนม 4/2 

เวลา 09.50 เข้าสอนนักเรียนชั้นม 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย และในวันนี้ครูพี่เลี้ยงได้เข้าสังเกตการสอนอีกครั้งเพื่อประเมินอีกครั้ง
 
 
ช่วงบ่าย 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการเข้าค่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น