วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนธรภู่ของโรงเรียนจัดโดยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

เวลา 09.05 ช่วยหัวหน้าหมวดเดินงานในการสอบถามเรื่องโครงการเข้าค่ายของนักเรียนในโครงการ 


EIS ในการใช้อุปกรณ์ในฐานกิจกรรม
 
ช่วงบ่าย 

ไม่มีคาบสอน จึงจัดทำเอกสารใบความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น