วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 แต่ในวันนี้ได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่องของ Numbers.

เวลา 09.00จัดเตรียมใบทดสอบที่จะใช้กับนักเรียนชั้นต่อไป

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/5 และได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนในเรื่อง Numbers.
ช่วงบ่าย 

ช่วงบ่ายไม่มีคาบสอนแต่ได้จัดทำใบความรู้ ในเรื่องของ Telling the time , Colors และClassroom language.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น