วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้นม1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 10.00 จัดเตรีนมเอกสารและสื่อการสอน
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.30 ช่วยหัวหน้าหมวดเดินล่ารายชื่ออาจารย์เพื่อแจ้งในการประชุมในวันพรุ่งนี้


เวลา 13.20 จัดทำใบความรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น