วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม 1/11,1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ช่วงบ่าย 
เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/5,1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น