วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เวลา 08.20
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 09.10 จัดเตรียมเอกสารที่จะสอนในคาบต่อไป

เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วงบ่าย
จัดเตรียมเอกสารและใบความรู้ที่จะใช้สอนในวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น