วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า 

เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป

ช่วงบ่าย

เวลา 12 .30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.20  จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้สอนในคาบต่อไป

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น