วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20
เข้าร่วมประชุมนักเรียนชั้น ม. 3 ที่หอประชุมเพื่อพบปะและพูดข้อตกลงกับนักเรียนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

เวลา 09.10 เข้าสอนนักเรียนชั้นม. 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี่่ยง

เวลา 10.00 จัดเตรียมเอกสารและเตรียมสื่อในการสอน

ช่วงบ่าย
เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/9 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี่ยง 

เวลา15.00 จัดทำป้ายประกาศการใช้ห้องเรียนให้กับครูพี่เลี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น