วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 08.20 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/9 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง

เวลา 09.10 จัดเตรียมเอกสารและสื่อการสอนในคาบต่อไป

เวลา 10.00 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/5 ตามที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง
ช่วงบ่าย

ไม่มีคาบสอนและจัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการสอนในวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น