วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารและเตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ในการสอนในคาบช่วงบ่าย
ช่วงบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม . 1/7 ที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.20 จัดเตรียมสื่อและเอกสารที่จะใช้สอนในคาบต่อไป

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น