วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป
เวลา 10 .00 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป
เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงบ่าย
 เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/9ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น