วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน


ช่วงเช้า 
เวลา 07.50 กิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อเด็กนักเรียนในแถวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เวลา 08.20 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอนคาบต่อไป


เวลา 10 .00เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/11 ตามที่ได้รับมอบหมาย
เวลา 10.50 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/9 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วงบ่าย

เวลา 12.30 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/7 ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลา 13.20 เข้าร่วกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้น ม. 2 ซึ่งได้เปิดชุมนุมขึ้นใหม่ ชื่อว่า English on Tour

เวลา 14.10 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/5 ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น